Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 16 november 2007

Intressanta studiebesök i veckan i Majorna och Angered.

Besöket på äldreboendet tillsammans med Hagagårdens anhöriggrupp och min kollega Cecilia Wikström

SMART - board i Sannaskolan demonstreras

I måndags besökte jag Sannskolan och Karl Johansskolan med kristdemokraternas vice ordförande i stadsdelsnämnden Johan Pettersson och vår ombudsman Jakob Hallman. På Sannaskolan demonstreradse ett intressant pedagogiskt verktyg som heter "SMART board". Där man via dator och storskärm kan skriva direkt på "vita tavlan". Imponerande verktyg som tar nytta av den nya tekniken. Idag har jag besökt Gunnareds äldreboende i Angered. Hyrorn i våra äldreboende är i mina ögon extrema. Lämnade följande pressmeddelande idag.

" Orimligt att gamla och sjuka ska betala ockerhyra!

– Att äldre ska tvingas betala för ytor de själva inte får och kan använda, är precis som i fallet Marjasin ett orätt förfarande.

Det säger Annelie Enochsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg, som den 16 november besöker anhörigegrupper i Angered där boende på servicehem betalar hyror som per kvadratmeter ligger i klass med de allra dyraste i landet.

– Ett litet boende där hyresgästen vistas förvandlas när hyresräkningen kommer till ett jätteresidens utifrån alla biytor som hyresvärden räknat in. De anhöriga kämpar på och är ensamma i sin kamp eftersom Hyresgästföreningen redan godkänt hyrorna, fortsätter Annelie.

– Jag vill träffa de drabbade och diskutera hur vi kan gå vidare. Nu när Sigvard Marjasin lyckats i hyresnämnden med att sänka hyran för sin fru finns ett prejudikat att utgår ifrån, avslutar Annelie."