Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 27 november 2007

Besök på Brandströmska skolan i Gamlestaden i Göteborg
Igår , måndag, besökte jag och vice ordförande i SDN Kortedala Maria Berntsson en friskola i Gamlestaden som heter Brandströmska skolan. Det är en skola som har en kristen profilering och där ca 70% av eleverna har invandrarbakgrund och kommer från de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. Vi fick vara med när lågstadiet introducerades till Astrid Lindgrens Värld där entusiastiska lärare spelade olika kända figuerer ur hennes böcker till elevernas förtjusning. Vi besökte oxå en klass 7 där vi diskuterade rollen som politiker men även frågor som det ökande gängvåldet, att våga säga nej, att vara sig själv mm. Alltid lika spännande att besöka skolor! Se nedan mitt pressmeddelandet.

Pressmeddelande
Stockholm den 26 november 2007
Kristdemokraterna


" Friskolorna är viktiga!

– Europakonventionens fördrag om de mänskliga rättigheterna ger föräldrar rätt att välja skola för sina barn utefter sin religiösa eller filosofiska övertygelse, jag är glad att vi genom Alliansens överenskommelse kring konfessionella friskolor kan värna om denna rättighet.

Det säger Annelie Enochsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg, när hon tillsammans med kristdemokraternas politiske sekreterare i Göteborg, Maria Berntsson, besökte Brandströmska skolan.

– För socialdemokraterna utgör konfessionella friskolor en nagel i ögat på deras enhetssamhälle där alla trängs inom samma ramar. För kristdemokraterna är det självklart att bemyndiga föräldrar med valmöjligheten att bestämma vilken sorts skola deras barn ska gå i, fortsätter Annelie Enochsson. Men det är samtidigt allians- regeringens uppfattning att varje skola ska granskas lika kritiskt och uppfylla samma, höga kvalitetskrav, oavsett vem som driver den eller vilken inriktning skolan har. Regeringen har därför föreslagit skarpare, tätare och kvalitetssäkrade kvalitetsgranskningar av varje skola och anslagit 150 mkr per år i utökade resurser till den nationella utbildningsinspektionen för detta.

– Att föräldrar har rätt att välja mellan olika skolprofileringar innebär samtidigt att skolan skall verka inom ramen för skolväsendets allmänna värdegrund. Det innebär att den konfessionella inriktningen vid en skola alltid ska vara förenlig med de grundläggande och demokratiska värderingar som utgör skolans värdegrund. Fristående skolor med konfessionell inriktning är efterfrågade och fyller därigenom en viktig uppgift. Profilerade skolor såsom Brandströmska skolan i Göteborg där föräldrarna har möjlighet att välja en skola med en kristen profil utgör ett viktigt uttryck för mångfald som samhället mår väldigt bra av, avslutar Annelie"