Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 15 februari 2007

Israels ambassadör på Göteborgsbesök som min gäst under en dag.Tisdagen den 13 februari hade jag nöjet att få vara värd för Israels ambbassadör Eviatar Manor och Minister Mordachaiunder en dag i Göteborg. Tillsammans med Svensk Näringsliv hade vi en dag med ett antal intressanta studiebesök på bland annat Sahlgrenska Akademin, Cellartis, Göteborgs Hamn och Volvo för att visa på vad vi är bra på i västra Sverige och det är framförallt biotech och transportsektorn. Min ambition med dagen var att öka företagsutbytet mellan västra Sverige och Israel .