Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 9 juli 2006

OSSE parlamentariska församlings sommarmöte i Bryssel

Vitryska oppositionspolitiker Sergey Kalyakin, Annelie och Andrey Lembdke
Annelie, regissören bakom filmen "Hotell Rwanda", den nyvalde presidenten i OSSE PA Göran Lennmarker

Under fem dagar, mellan den 3 till 7 juli hade OSSE parlamentariska församling sitt årliga sommarmöte. OSSE står för "Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa". Där var ca 350 delegater från 56 olika länder, länder från gamla sovjetunionen, hela Europa, Canada och Usa ingår. Ny medlem i år var Montonegro. Jag är de svenska kristdemokraternas representant i denna församling. Årets tema var " Att stärka den mänskliga säkerheten i OSSE regionen". Många olika "sideevent = sidomöten" pågår hela tiden. Ett intressant var om religionsfriheten och mänskliga rättigheter i Turkmenistan och Uzbekistan. Att få höra människor från dessa länder själva berätta om sina upplevelser i dessa totalitära länder gör att man inser bätttre att kampen för männskliga rättigheter är viktig att föra. Religionsfrihet är något som många länder saknar medan många har religionstolerans . Det är dock inte samma sak - religionsfrihet innebär rättan att utöva och byta religion. Många länder accepterat inte att man konverterar.