Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 9 juli 2006

Hedrande och roligt att bli vald till Sveriges mest företagsvänliga riksdagspolitiker!

Under Almedalsveckan hade småföretagarföreningen "Företagarna" ett seminarium där den mest företagsvänliga riksdagspolitikern utnämndes. Priset var indelade i tre olika kategorier beroende på om man var riksdagledamot för oppositionen, regeringen eller ett stödparti . Jag fick priset som den mest flitiga att väcka förslag och att ställa statsråd till svars i riksdagsdebatter i frågor som berör företagare av alla oppositionspolitiker. En utmärkelse som gladde mig mycket!

http://www.foretagarna.se/Templates/CongressRanking____18045.aspx

Företagarna i Västra Götaland hade följande pressmeddelande:

- Företagarnas ranking av riksdagsledamöter 05/06
Annelie Enochson (kd) - bäst bland alliansens riksdagsledamöter på att lyfta företagarfrågor


Göteborgsledamoten Annelie Enochson (kd) tar förstaplatsen bland Alliansens ledamöter i hela landet i Företagarnas ranking, tack vare initiativ på ett stort antal områden som är viktiga för företagare. Även Per Landgren (kd) kommer nära toppen med sin 12:e plats.

Vem är mest aktivt företagsvänlig av Sveriges riksdagsledamöter i kategorierna oppositionspartier, stödpartier och regeringsparti? Vem har varit mest flitig i att väcka förslag och att ställa statsråd till svars i riksdagsdebatter som berör företagare? Företagarna har undersökt alla de motioner, interpellationer och frågor till statsråd som väckts under riksdagsåret 2005/06 av de ordinarie ledamöterna i sex utvalda utskott: näringsutskottet, skatteutskottet, socialförsäkringsutskottet, finansutskottet, arbetsmarknadsutskottet och trafikutskottet.

Annelie Enochson engagemang spänner över breda politikfält och präglas av hennes västsvenska förankring. Bland skriftliga frågor till statsråd finns t ex en om tonnageskatt (till finansminister Per Nuder), en om problem med besättningsbyten för handelsflottan (visumproblem i Ryssland, till dåvarande utrikesministern Leila Freivalds) och en om levande skärgård (till infrastrukturminister Ulrica Messing). Motionerna tar upp t ex avskaffat apoteksmonopol, företagande inom sjukvårdssektorn, turistnäringen, trädgårdsnäringen och förenklade skatteregler.

Från Göteborg deltar i år Annelie Enochson (kd), Per Landgren (kd), Eva Flyborg (fp), Anita Sidén (m), Erling Bager (fp), Claes Roxbergh (mp) och Lars Johansson (s). De jämförs inte direkt med varandra, utan med andra ledamöter från oppositionen eller socialdemokraterna.

De övriga Göteborgsledamöterna i undersökningen ligger kring eller under medel i sin respektive kategori.


Företagarna presenterade under söndagen resultaten av undersökningen i Almedalen.
Gå till http://www.foretagarna.se/ för att läsa de tre undersökningarna för oppositionen, stödpartierna och socialdemokraterna.