Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 7 maj 2014

Alkobommar minskar rattfylleriet - permanenta alkobomsprojektet!


Hösten 2013 genomfördes ett försök med automatiska alkobommar vid Stenas Tysklandsterminal i Göteborg. Totalt fick 8 700 långtradarchaufförer och personbilsförare testa sin nykterhet innan de fick köra ut från Stenaterminalen. Nu har testet med alkobommar utvärderats. Alkobommarna har fungerat både snabbt och effektivt samtidigt som trafikflödet i hamnen inte har påverkats negativt.

De ordinarie kontroller som Tullverket gjorde i hamnen innan alkobommarna sattes upp visade att var 95:e kontrollerad förare var rattfull, under testperioden var endast var 875:e kontrollerad förare alkoholpåverkad.

Nu när utvärderingen visar att projektet varit framgångsrik anser jag att alkobommarna bör permanentas och införas vid fler färjelägen i Sverige med internationell trafik. Trafikverket fördelar medel till trafiksäkerhetsinsatser, dessa skulle kunna finansiera nykterhetskontroller i hamnarna.

När man kör i trafiken ska man vara nykter. Fler alkobommar behövs runt om i landet.

Läs min artikel i Svenska Åkeritidningen om att alkobommar kan rädda liv:
 http://www.akeritidning.se/forum/ordet-ar-fritt/alkobommar-kan-radda-liv