Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 19 februari 2014

Utrikespolitiska debatten idag - Israel i fokus för mig!

Här nedan kommer det tal jag höll i riksdagens kammare idag på eftermiddagen. Tack till Franz Cohn och hans emailtidning " Från den ljusa sidan" som under många år förser oss i Sverige med positiva nyheter. Jag ville oxå göra det i riksdagen idag i bjärt kontrast till alla vänsterpartister som kallade Israel en apartheidstat och annat förolämpande i dagens debatt. Vi fick bara 6 minuter på oss så det blir kortfattat!
 
Utrikespolitiska debatten onsdag den 19 februari 2014
Annelie Enochson bänk 226
Herr/Fru Talman!

Det finns ett land i världen som fascinerar med att ha det flesta antal nobelpristagare per capita och det är Israel med sina 12 nobelpristagare under sin 65 åriga statshistoria.

Israel som är lika stort i yta som Småland, har ca 8 miljoner invånare varav 75 % är judar och ca 20%  är israeliska araber. Medellivslängden för män i Israel är högre än i Sverige (78, 96 år jämfört med Sverige 78,95 år). Landet Israel har lägre arbetslöshet än Sverige och ligger på 6%.

Medicinskt ligger israelisk sjukvård i världstopp och landets sjukhus håller högsta västerländska nivå. Cirka tvåhundra tusen (219 464) palestinska patienter erhöll medicinsk behandling på Israels sjukhus under 2012 varav 21.000 (21 270) av dessa var barn.

Just nu har Israel ett fältsjukhus nära gränsen till Syrien där skadade syrier tas emot för behandling. Svårt skadade förs för behandling och vård till större sjukhus inne i Israel.

Israel är ett av de få länderna i världen där öken arealen ersätts med uppodlad jord. Det israeliskt utvecklade droppbevattningssystemet spar vatten och de datorstyrda systemen har blivit en stor exportartikel. Mer än 75% av landets avloppsvatten återförs till träd och bomullsplanteringar efter en höggradig rening.

Israel har ökat avsaltningen av havsvatten vilket innebär att 80% av landets drickvattensbehov kan under detta år vara avsaltat havsvatten.

Miljömedvetenheten ligger i framkant och Israel var först när det gäller småskalig tillvaratagande av solenergi för hushållen. På alla hustak sitter varmvattenpaneler som värmer vattnet i en behållare till hushållet. Förutom solenergi satsats på vindenergi i bergstrakterna. Vid kusten i Jaffa finns en försöksanläggning för vågkraft.

Fascinerande för ett litet land som Israel är den stora uppkomsten av IT Företag. På Nasdaq börsen i New York är det fler israeliska företag (över 100 företag) noterade än från hela Europa tillsammans. Några exempel är läkemedelsföretaget Teva, mobilföretagen Comverse och Check Point. Företaget Comverse har SMS och Voicemail med tillhörande debiteringssystem i sin produktportfölj.

De medicinska innovationer ökar ständigt liksom tillkomsten av nya läkemedel.  Företaget Teva har tagit fram läkemedel för att hejda MS och Parkinsons. Ett annat medicinskt teknikföretag är Given Imaging med sin unika pillerkamera för diagnostik av tarmåkommer. Det är en videokamera i miniatyr som med en radiosändare ryms i en kapsel, likt ett större vitaminpiller som sväljs och fotograferar medan den passerar tarmarna.

Hur kommer det sig att landet Israel fascinerar så många och alltid är lika aktuell i vår media? Kan det bero på deras enorma innovationsförmåga och framåtanda som jag nämnde ovan?

Kan det bero på att Israel är den enda demokratin med medborgliga rättigheter i en omgivning av länder som har inbördeskrig och ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna?

Kan det bero på att den judiska staten Israel är det enda landet i Mellanöstern där de kristna ökar i antal.

Nej, trots allt detta positiva som Israel bidrar med till världen så är det Israel som FN vänder sig mest emot när det skrivs resolutioner. Under 2013 antogs 23 resolutioner i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. 21 av dem kritiserar Israel, övriga 3 behandlar resten av världen.

I grannlandet Syrien har under det snart 3 åriga inbördeskriget dödats 140.000 människor och miljontals människor är på flykt inom och utanför landets gränser.

I ett annat grannland, Egypten, har 100 - tals kyrkor bränts och den kristna koptiska minoriteten flyr landet. Den arabiska våren har i hela Mellanöstern gått över i en kristen vinter där kristna flyr och mördas, utom i Israel.

Varför fördöms inte detta av FN?

FN organet UNESCO hade sedan länge planerat en utställning med temat ”Folket, boken, landet: 3.500 år av samhörighet mellan det judiska folket och Det Heliga Landet”. Detta är en utställning som är vetenskapligt framtagen av experter från hela världen.

I början av året sköts denna utställning upp efter önskemål från 22 arabstater som oroar sig för den negativa effekten som utställningen kan ha på fredsprocessen. Man häpnar över att UNESCO faller undan för påtryckningar och historisk revisionism.

Israel är värd att diskuteras och uppmärksammas för allt det positiva det bidrar med till världen. Därför vill jag tala i denna utrikesdebatt och ge en annan syn på landet Israel än den enögdhet som ofta präglar svensk mediedebatt och från politiskt håll och som vi fått exempel på idag i denna kammare.

Kristdemokraterna är en vän till Israel och det är jag glad för!

TACK!