Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 31 maj 2012

Debatt i kammaren om Trafiksäkerhet!

Igår kväll hade vi en viktig debatt om trafiksäkerhet i kammaren...läs delar av mitt anförande nedan:

International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD), som tillhör OECD har sammanställt uppgifter för 34 länder om antalet trafikdödade .  Under 2010 hade Sverige 2,8 trafikdödade per 100 000 invånare och körda fordonskilometer. Under 2010 var motsvarande genomsnitt för EU-länderna 6,2.

Bakom alla dessa siffror och statiskt döljer sig många tragedier och familjer som i ett ögonblick hamnar i djup sorg när en anhörig dör. Vi måste därför fortsätta att arbeta oförtrutet vidare på att öka trafikssäkerheten för att minska antalet döda. Det är Trafikverkets uppgift att bygga säkra vägar och kommunernas uppgift att genomföra hastighetsöversyner på sina vägar för att minska olycksriskerna. Fordonstillverkarna bygger allt säkrare bilar och utrustar sina bilar med teknik för att underlätta för föraren att vara en säker och alert trafikant. Men ytterst är det individens ansvar, förarens ansvar att efterleva hastighetsbegränsningarna, använda bilbältet och köra nyktert för att just kunna vara en säker förare.

Att köra nyktert är för mig en självklarhet och jag skulle önska att poliserna ökade sina insatser just på detta område för att minska alkoholpåverkade förare. Jag hörde någon säga att det är lika vanligt att möta en berusad förare i en storstad som det är att möta en taxi…och taxibilar finns det gott om i våra storstäder.
  ------------------------------------------ 
Jag vill också kort kommentera motionen om alkobommar i hamnar. I betänkandet skriver utskottet att Trafikverkets Skyltfond har beviljat medel för att Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) i samarbete med polisen och andra aktörer ska genomföra prov med alkobommar vid färjelägen. Försöket innehåller både ny teknik (Autoliv) och ett nytt sätt att övervaka. Försöket inleds under 2012. 
Jag vet att man från MHF har kontakt med STENA färjerederi och med lokala politiker i Göteborg för att försöka få denna försöksverksamhet igång redan i augusti. Jag kan bara önska lycka till och säga att detta inte är en dag för tidigt. Onyktra lastbilsförare i tunga långtradare måste bort från våra vägar!

 Min sista kommentar rör mobiltelefoni och elektronisk utrustning. I förra årets betänkande om trafiksäkerhet riktade utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör beakta den forskning som gjort och pågår på området för att sedan återkomma till riksdagen senast under 2012 med förslag till de åtgärder som kan erfordras, eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller
mobiltelefonerande vid bilkörning. Utskottet framhöll att förarens koncentration vid bilkörning är en av de viktigaste faktorerna för att undvika olyckor. Utskottet påpekade också att mobiltelefonens speciella ställning måste tas på allvar.

 I Danmark införde redan 1998 ett krav på att förare som använder mobiltelefoner måste använda handsfee. Förra året bötfälldes 42 000 danska förare för att det brutit mot denna regel.
En dansk polis hävdar att detta är en bra grund för att påverka allmänhetens medvetenhet om att allt mobilprat är farligt i trafiken och att man på sikt vill få en ändrad attityd till att prata i mobil medan man kör. Det skall upplevas lika fel att prata i mobiltelefon medan man kör som att köra onykter säger polisen Andresen vid danska polisens trafikcenter.

Vårt andra grannland Norge införde så sent som den 15 mars 2000 ett förbud för fordonsförare att använda handhållna mobiltelefoner under körning. 

Jag kan därför tycka det är märkligt att VTI i sin rapport till regeringen hävdar att det spelar ingen roll om det är handsfree eller inte som är farligt utan det är själva hanteringen av mobiltelefonen i sig som ökar risken.  Utan att vara forskare kan man däremot lätt dra slutsatsen att den som har handsfree i bilen och därmed bägge händerna på ratten påverkas mindre än den som kör med en hand eller klämmer luren mellan axeln och huvudet och samtidigt försöker köra bilen. Att köra med bägge händerna på ratten och hålla dem ”kvart i två” var något jag fick lära mig en gång när jag tog körkort…det borde gälla idag också!

Det saknas statistik som visar att mobiltelefoner varit orsak till bilolyckor. Om polisen vid varje bilolycka med personskador fick omhänderta mobiltelefonen skulle man lätt kunna konstatera om föraren vid olyckstillfället var sysselsatt med mobilprat eller sms.  VTI säger vidare i sin rapport att det är 23 ggr farligare att sms:a medan man kör som att inte göra det. Det är alltså lika farligt att sms:a som att köra kraftigt berusad.

 VTI,s två rapporter håller just nu på att beredas i näringsdepartementet och regeringen avser att återkomma senare under hösten. Jag avvaktar till dess men vill samtidigt framhålla att lag kan vara förebyggande och normativ och i detta fall behövs det!