Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 13 november 2010

Manifestation till stöd för de förföljda kristna i Irak!


Idag kl 13.00 talade jag på Götaplatsen för att visa mitt stöd för de förföljda kristna i Irak. Det var de samlade syrianska/assyriska kyrkorna och Svenska och Angelikanska kyrkan som anordnade denna manifestation. Vi var ca 1500 personer. Manifestationståget gick från Götaplatsen till Domkyrkan där det var förbön för de förföljda kristna i Irak. Mitt tal kan du se nedan:


Tal på Götaplatsen – lördagen den 13 november 2010

Ärade åhörare,

Söndagen den 31 oktober gick många irakiska kristna till den katolska kyrkan ,Vår Frus Befrielsekyrka, i Bagdad för att fira gudstjänst som dom alltid brukar göra varje söndagskväll. Just denna söndag slutade gudstjänsten i ett blodbad där ett 50 – tal personer dödades.

Militanta islamister rusade in mitt under bibelläsningen i gudstjänsten och började skjuta vilt omkring sig. Enligt ögonvittnen dödades direkt en av de två prästerna . Enligt ett annat ögonvittne sköt terroristerna ihjäl människor som djur, som om de inte vore värda någonting.

När säkerhetsstyrkor anlände till platsen utlöste de islamistiska terroristerna sina självmordbälten och dödade alla omkring sig. Al-Qaidas irakiska gren ”Iraks islamska stat” tog på sig ansvaret för dådet på sin webbsida.

Al-Qaida pekar nu ut alla kristna i Irak som måltavlor var de än befinner sig. Enligt experter är syftet att eliminera den kristna närvaron i landet antingen genom att döda de troende eller få dem till att förkasta sin tro eller fly.

Illdåden fortsatte denna vecka med attacker tidigt under onsdagsmorgonen mot kristna hem i stadsdelen Doura. I denna attack dödades fyra människor och ett dussintal skadades.

Rädslan sprider sig bland de kristna i Bagdad och i hela Irak. Vem kommer att drabbas nästa gång? Vågar jag gå till kyrkan mera? Vågar jag överhuvudtaget gå ut?

Vad som just nu pågår är en etnisk rensning av de kristna i Irak. Iraks kristna har varit måltavla för många mord och kidnappning de senaste 7 åren. Hundratals kristna irakier har dödats och flera kyrkor har attackerats. Många flyr landet för att försöka hitta en fristad i Europa eller i Amerika. Irak, precis som resten av Mellanöstern, håller på att tömmas på sina kristna.

2003 räknade man med att det bodde cirka 1, 5 miljoner kristna i Irak – idag räknar man med att bara är drygt hälften kvar. Det är ett trauma för de drabbade och det förändrar demografin i området på ett högst påtagligt sätt.

Vi har många kristna irakier boende i vårt land, de kan kallas för assyrier, syrianer, kaldeer, men alla har de ett gemensamt – de är alla kristna. För många av dem går tankarna tillbaka till första världskriget då runt en och halv miljon assyrier, syrianer , kaldeer och armenier dödades av en enda anledning – de var kristna!

Detta hände medan världen såg på utan att ingripa. Låt inte detta hända igen! Därför är denna manifestation så viktig!

De kristna i Irak måste ges skydd och självstyre i de områden där de är i majoritet. De kristna i Irak måste få status som ursprungsfolk och få sina politiska och kulturella rättigheter tillgodosedda i Iraks grundlag. Minoriteterna måste representeras i det Iraks politiska beslutande forum.

Europadomstolen har den 22 oktober informerat bland annat Sverige om att domstolen till vidare kommer att begära att avvisningar skall ställas in för samtliga irakiska ärenden då en sådan begäran framställs av klaganden. Fram till dess domstolen hunnit bedöma situationen i Irak vill man alltså att Sverige och andra berörda länder skall avvakta med återvändandet till Irak.


Jag är glad över att få vara en av er alla som vill protestera mot att mellanöstern töms på sina kristna, som vill protestera mot islamisternas vansinnesdåd i Bagdad och som vill protestera mot att kristna flyktingar idag sänds tillbaka till Irak från Sverige.

Tack!