Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 3 juni 2008

Snart höghastighetståg i Sverige - en verklighet?


Förra veckan var hela trafikutskottet i riksdagen på studieresa till Paris, Bordeux, Madrid och Parla för att se och åka höghastighetståg och nya spårvägslinjer. Ett veckobesök som gav mycket. Att Europabanan och Götalandsbanan snart blir verklighet är ett måste enligt mitt sätt att se det. Vi måste komma igång och spika dessa projekt innan denna mandatperiod är över. Spanien satsar på att bli nummer ett i Europa på höghastighetståg. Till år 2015 skall varje spanjor ha som längst 5 mil till ett höghastighetståg...vilken vision! Kanske skall vi fundera på att göra en speciell investeringsbudget för infrastruktusatsningar som ligger utanför normala budgetar och budgettak. Det gör man i Spanien och resultat facinerar! Det går i 300 km / timme med planeringen och projekteringar.....medan vi i Sverige håller på med våra 18 km /timme i allt!