Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 18 april 2008

Volvobesök med statsekreteraren Leif Zetterberg

Idag var jag på studiebesök på Volvo Cars och Volvo lastbilar tillsammans med vårt statsråd inom infrastrukturområdet Leif Zetterberg. Han fick information från bägge göteborgsbaserade företagen om vikten av att Göteborg får en ny älvförbindelse och att det blir dubbelspår på järnvägsbron vid Marieholm. Hamnbanans utbyggnad lyftes oxå fram. Det är viktigt för bägge dessa företag att infrastruktursatsningarna i närtid blir stora i Göteborgsområdet. Jag håller helt med. Nu när Älvsborgsbron repareras så märks det med en gång hur sårbart det är med övergångarna över Göta Älv. Tänk om en olycka händer med den gamla Götaälvbron, eller att Tingstadstunneln skadas....Vi måste ha en ny älvförbindelse och det snarast!