Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 16 januari 2008

Bevara äktenskapet för barnen och Sveriges skull.

Igår gick remisstiden ut för utredningen "Könsneutrala äktenskap". Vi skall inte inför ett könsneutralt äktenskap utan behålla äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Här har vi kristdemokrater drivit en tydlig linje och jag tror att vi har svenska folket med oss. Se vidare artikel där jag medverkar :

NYHETER 2008-01-15
Kd tar strid mot homoäktenskap
Flera riksdagsledamöter vill att frågan avgörs i en folkomröstning
Frågan om homosexuellas rätt att ingå äktenskap bör avgöras i en folkomröstning, i samband med EU-valet i juni nästa år. Det föreslår ledande kristdemokrater när konflikten nu hamnar i regeringens knä.
Idag går remisstiden ut för utredningen om könsneutrala äktenskap. Efter att moderatstämman röstade ja i höstas är kristdemokraterna ensamma i riksdagen om att säga nej till att låta homosexuella gifta sig på samma villkor som heterosexuella.
Det är nu regeringen som ska hantera ärendet, som är de borgerligas kanske svåraste knäckfråga under mandatperioden. SvD har talat med flera kristdemokrater som varnar för att det borgerliga samarbetet skadas om kristdemokraterna körs över.
- Om ett parti i en allians har en väldigt stark hållning i en fråga, då får man inte bara köra över det partiet. Jag tycker att det skulle vara ganska upprörande, säger riksdagsledamoten Annelie Enochson.
- Har man ändrat arbetsformerna, så har man ändrat hela förutsättningarna för alliansen, säger riksdagskollegan Lennart Sacrédeus. Man kan inte säga att vi har ett förtroendefullt samarbete och göra upp med oppositionen i de frågor där det passar.
Men kristdemokraterna har alltså de sex övriga riksdagspar-tierna emot sig. Och oppositionen hotar att försöka driva igenom frågan i riksdagen: i en gemensam motion har Mona Sahlin (s), Lars Ohly (v) och Peter Eriksson (mp) krävt att regeringen lägger fram ett förslag senast den 18 mars.
Det skiljer bara sju mandat mellan blocken och oppositionen hoppas kunna skapa en riksdagsmajoritet med stöd av borgerliga ledamöter som har ett starkt engagemang i frågan.
På det sättet röstades lagen om registrerat partnerskap igenom 1994, trots att den borgerliga regeringen också då var splittrad.
- Det som skedde 1994 kan aldrig upprepas, säger Lennart Sac-rédeus som menar att det skulle underminera allianspartiernas förtroende för varandra.
Frågan är alltså mycket svårlöst för regeringen. Kristdemokraternas huvudlinje är att alliansen inte ska fatta något beslut före nästa val, eftersom frågan inte finns med i det borgerliga val-manifestet.
- Alliansen har inte gått till val på att ändra detta, säger krist- demokraternas gruppledare i riksdagen Stefan Attefall. Vår hållning är att det inte finns någon anledning att ändra på nuvarande ordning. För oss är det oerhört väsentligt att äktenskapsbegreppet är en förening mellan man och kvinna.
Sacrédeus och Enochson anser nu att lösningen ligger i att frågan avgörs i en rådgivande folkomröstning i samband med EU-valet i juni nästa år. Och kravet att svenska folket ska få säga sitt får stöd av flera av kd:s riksdagsledamöter.
- Det här är en så pass viktig och betydelsefull fråga. Äktenskapet har längre historia än Svea rike som land, säger Mikael Oscarsson.
Även riksdagskollegan Ingemar Vänerlöv vill folkomrösta, och han säger att flera remissinstanser kommer att föreslå detta.
Stefan Attefall stänger inte dörren, men är skeptisk.
- Det finns en del som flaggar för att de tycker att det är en bra lösning men det har ännu inte samlat något bredare stöd i vårt parti.
Och fp-ledaren, utbildnings- minister Jan Björklund, gör tummen ned för en folkomröstning.
- Nej, det tycker jag inte är aktuellt. Det är inte den digniteten på frågan. Det här är en lagstiftningsfråga.
Men hur regeringen ska lösa tvisten kan Björklund inte svara på idag.
- Det är för tidigt att idag bedöma hur det här slutar. Jag varken vill eller kan spekulera i hur förhandlingarna kommer att avlöpa.
Copyright: Svenska Dagbladet
Distributör: NOBICON 2008-01-15 05:02:00


Bevara äktenskapets hemsida: http://www.bevaraaktenskapet.nu/