Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 23 maj 2007

Studiebesök på Göteborg Energi.

I måndags var ett antal riksdagsledamöter på ett intressant studiebesök hos Göteborg Energi. Detta kommunägda företag är en föregångare när det gäller att använda fjärrvärme till uppvärmning av hushållen samt att introducera och använda gas i bilar. Vi fick en intressant rundvandring på Ryaverken . En representant från Volvo AB berättade om Tuvefabriken som är den första helt kolidioxidfria fabrik där alla energi kommer från fjärrvärme. Studiebesöken är en viktig del av vår vardag som riksdagsledamöter för att på plats och ställe få information och se hur det ser ut. Jag försöker så mycket jag hinner att vara på studiebesök i och runt Göteborg.