Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 18 november 2006

Min motion om "Bortrövade barn" tillstyrktes i Utrikesutskottet.

Det är med stor glädje jag fick reda på i veckan att utrikesutskottet har tillstyrkt min motion och skall ge ett tillkännagivande till UD/regeringen att de måste bli duktigare på att handlägga fall med bortrövade barn. Tidningen Dagen uppmärksammade detta och nedan kan du läsa motionen och artikeln.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2006/07&bet=U265