Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 15 juni 2006

Alkoholfria lokaler behövs i vårt samhälle!
Våra Gårdars presidie, Sören Storm-kassör,
Olle Högström - VD, Göran Magnusson, ordförande,
Annelie Enochson, vice ordförande


Nykterhetsorganisationens lokaler finns samlade i en fastighetsorganisation som heter "Våra Gårdar". Det är av största vikt för demokratin att det finns alkoholfria lokaler att samlas i där man kan utbyta tankar, ha kurser, kulturutbyte, debatter, fester m m . Nykterhetsrörelsen växte och etablerades i Sverige under 1800-talets mitt tillsammans med väckelserörelsen och arbetarrörelsen.

Jag har med oro insett att en del frikyrkor är på väg att överge sina gamla självklara ideal att deras lokaler skall vara alkoholfria. Detta medan man i Sverige inte på över 100 år dricker så mycket sprit per person som nu. Över 200.000 barn har missbrukande föräldrar. Skall då frikyrkan inte vara en nykter zon för dessa och andra som har alkholproblem är för mig fullständigt ofattbart! Nej, här måste till en skärpning och fler samfund och enskilda kyrkor följa Svenska Missionskyrkan som förra året tog ett beslut att ALLA deras lokaler skall vara alkoholfria.