Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 30 mars 2006

Intressant seminarium i riksdagen om familjenProfessor Richard Wilkins och AnnelieCharlie Hoare, UK, Annelie och professor Janne Haaland Matlary

Igår höll riksdagsföreningen "Forum för familj och familjepolitik" ett intressant seminarium om familjens betydelse för det civila samhället. Intressanta och kunniga föredragare var där som Richard Wilkins, professor i juridik vid Doha Institute, Janne Haaland Matlary, professor i Internationell politik vid Olso Universitet. Det var ca 150 åhörare som fick höra och debattera om hur viktigt det är med kärnfamiljer och att barn få växa upp i trygga förhållanden. Ett ämne som i dagens Sverige är så kontroversiellt att det föranledde ett 15-tal aktivister från gayrörelsen att demonstrera utanför riksdagen. På deras banderoller stod det "Familjefundamentalism -nej tack". Tänk att vilja värna om kärnfamiljen som 2/3 av alla barn lever kan vara så hotfullt för gayrörelsen och Aftonbladet!