Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 23 januari 2006

Onsdagen den 25 januari talar jag i kyrkan Livets Ord , Uppsala

Denna veckan kommer Förintelsens offer under andra världskriget att vara i fokus på många platser. Minnesdag för Förintelsens offer är den 27 januari och hågkommes i många Synagoger runt om i vårt land. Församlingen Livets Ord har i år tagit initiativet att uppmärksamma dessa offer för nazismens terror genom en speciell gudtjänst på kvällen den 25 januari. Jag är inbjuden att tala. Det är första gången jag besöker församlingen Livets Ord och ser fram emot detta. Ämnet för mitt tal är " Att tiga är att samtycka - antisemitismen i dagens Europa".
Det är viktigt att det värsta folkmordet i modern tid ihågkommes och att det aldrig får upprepas igen!